سرویس SDK بپرسیم

امروزه استفاده از نظرسنجی در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌ها به روندی عادی تبديل شده تا با استفاده از نظرات مردم، نقاط ضعف و قوت خود را بیابند و کسب و کار خود را بهبود دهند و به طور کلی در تصمیم گیری‌های مختلف از آن استفاده کنند.بسیاری از اپلیكیشن ها و وبسایت ها که به طور رایگان در دسترس عموم قرار دارند، اغلب از طریق تبلیغات مختلف کسب درآمد می‌کنند، تبلیغاتی که برای مردم آزار دهنده و برای ناشر در بسیاری از مواقع بازدهی مناسبی ندارد.

چگونه کار می‌کند؟

درخواست ثبت نام و دریافت کد ناشر

لوریم ایپسوم متنی است فاقد محتوای ارزشمند که توسط طراح در این قسمت وارد شده است

قراردادن کتابخانه در اپ و تنظیمات اولیه

لوریم ایپسوم متنی است فاقد محتوای ارزشمند که توسط طراح در این قسمت وارد شده است

اجرای اپلیکیشن و تکمیل نظرسنجی‌ها

لوریم ایپسوم متنی است فاقد محتوای ارزشمند که توسط طراح در این قسمت وارد شده است

مشاهده وضعیت اجرایی سرویس و آمارها

لوریم ایپسوم متنی است فاقد محتوای ارزشمند که توسط طراح در این قسمت وارد شده است

امکانات ناشران

نظرسنجی عمومی

تنظیمات متفاوتی برای نمایش نظرسنجی و حتی استفاده از آن وجود دارد. در ابتدایی ترین حالت ناشر حق انتخاب برای استفاده از سرویس عمومی یا خصوصی را دارد. در حالت‌های پیشرفته‌تر امکان تعیین نحوه نمایش نظرسنجی، نوع اطلاع رسانی و سایر موارد وجود دارد.

کنترل پنل تحت وب

تنظیمات متفاوتی برای نمایش نظرسنجی و حتی استفاده از آن وجود دارد. در ابتدایی ترین حالت ناشر حق انتخاب برای استفاده از سرویس عمومی یا خصوصی را دارد. در حالت‌های پیشرفته‌تر امکان تعیین نحوه نمایش نظرسنجی، نوع اطلاع رسانی و سایر موارد وجود دارد.

نظرسنجی خصوصی

تنظیمات متفاوتی برای نمایش نظرسنجی و حتی استفاده از آن وجود دارد. در ابتدایی ترین حالت ناشر حق انتخاب برای استفاده از سرویس عمومی یا خصوصی را دارد. در حالت‌های پیشرفته‌تر امکان تعیین نحوه نمایش نظرسنجی، نوع اطلاع رسانی و سایر موارد وجود دارد.

درج سوالات

تنظیمات متفاوتی برای نمایش نظرسنجی و حتی استفاده از آن وجود دارد. در ابتدایی ترین حالت ناشر حق انتخاب برای استفاده از سرویس عمومی یا خصوصی را دارد. در حالت‌های پیشرفته‌تر امکان تعیین نحوه نمایش نظرسنجی، نوع اطلاع رسانی و سایر موارد وجود دارد.

روش نمایش متفاوت

تنظیمات متفاوتی برای نمایش نظرسنجی و حتی استفاده از آن وجود دارد. در ابتدایی ترین حالت ناشر حق انتخاب برای استفاده از سرویس عمومی یا خصوصی را دارد. در حالت‌های پیشرفته‌تر امکان تعیین نحوه نمایش نظرسنجی، نوع اطلاع رسانی و سایر موارد وجود دارد.

نظرسنجی عمومی

تنظیمات متفاوتی برای نمایش نظرسنجی و حتی استفاده از آن وجود دارد. در ابتدایی ترین حالت ناشر حق انتخاب برای استفاده از سرویس عمومی یا خصوصی را دارد. در حالت‌های پیشرفته‌تر امکان تعیین نحوه نمایش نظرسنجی، نوع اطلاع رسانی و سایر موارد وجود دارد.

لیست تعرفه خدمات

اگر پلن مورد نظر شما در لیست زیر نبود با تیم پشتیبانی در تماس باشید
پلن رایگان
-
 • کاملا خصوصی و امن
 • امکان طرح پرسشنامه داخلی
 • اجرای همزمان یک نظرسنجی
 • مشاهده آمار بازخورد کاربران
 • امکان تحلیل پاسخ‌ها
 • بدون نیاز به تعداد حداقل نصب
پلن برنزی
۵۰ تومان
 • دریافت ۵۰ تومان برای هر نظرسنجی
 • امکان طرح پرسشنامه داخلی
 • اجرای همزمان یک نظرسنجی
 • مشاهده آمار بازخورد کاربران
 • تحلیل رایگان پاسخ‌ها
 • حداقل ۱۰ هزار نصب فعال
پلن نقره‌ای
۷۰ تومان
 • دریافت ۷۰ تومان برای هر نظرسنجی
 • امکان طرح پرسشنامه داخلی
 • اجرای همزمان سه نظرسنجی
 • مشاهده آمار بازخورد کاربران
 • تحلیل رایگان پاسخ‌ها
 • حداقل ۵۰ هزار نصب فعال
پلن طلایی
۱۰۰ تومان
 • دریافت ۱۰۰ تومان برای هر نظرسنجی
 • امکان طرح پرسشنامه داخلی
 • اجرای همزمان چند نظرسنجی
 • مشاهده آمار بازخورد کاربران
 • تحلیل رایگان پاسخ‌ها
 • حداقل ۱۰۰ هزار نصب فعال